Закључак број: 01-435/06

Верзија за штампањеPDF верзија
38/06
13.04.2006

Закључак број: 01-435/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. и 248. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Обавјештења Уставног суда Републике Српске о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет трећој сједници одржаној 13. априла 2006. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупптина Републике Српске усваја Обавјештење Уставног суда Републике Српске о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број: 01-435 /06

Датум: 13. април 2006. године