Закључак број: 01-537/08

Верзија за штампањеPDF верзија
36/08
27.03.2008

Закључак број: 01-537/08

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. и 257. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",број 79/07), а након разматрања Информације о примјени и ефектима новог модела организације инспекцијских служби у Републици Српској, Народна скупштина Републике Српске на Осамнаестој сједници, одржаној 27. марта 2008. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о примјени и ефектима новог модела организације инспекцијских служби у Републици Српској.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 537/08

Датум: 27. март 2008. године