Закључак број: 01-784/06

Верзија за штампањеPDF верзија
63/06
15.06.2006

Закључак број: 01-784/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174., 179. став 1. и 2. и 248. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05 и 32/06), а након разматрања Годишњег извјештаја Омбудсмана Републике Српске - заштитника људских права за 2005. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет шестој сједници, одржаној 15. јуна 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да за наредно засједање Народне скупштине припреми и у процедуру прослиједи Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о откупу државних станова (посебно да се преиспита члан 54. Закона).
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

    Број: 01-784/06

    Датум: 15. јуна 2006. године