Закључак након разматрања Извјештаја о раду тужилаштава у 2003.години

Верзија за штампањеPDF верзија
37/04
07.04.2004

Закључак након разматрања Извјештаја о раду тужилаштава у 2003.години

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), а након разматрања Извјештаја о раду тужилаштава у 2003. години, Народна скупштина Републике Српске, на Петнаестој сједници одржаној 7. априла 2004. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да обезбиједи неопходне услове за рад јавних тужилаштава у Републици Српској. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да у року од 30 дана достави план адекватног смјештаја Републичког и окружних тужилаштава у Републици Српској.

Народна скупштина Републике Српске тражи од Републичког јавног тужиоца да припреми информацију о активностима на реализацији закључака Народне скупштине Реублике Српске у вези Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора који су до сада разматрани у Народној скупштини Републике Српске;

Народна скупштина Републике Српске сматра да тужилаштва у Републици Српској треба да узму у приоритет незавршене истраге за кривична дјела тешке крађе и кривичних дјела привреде, платног промета и службене дужности;

Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске, односно од Министарства правде, свеобухватну информацију о стању у области правосуђа;

Народна скупштина Републике Српске обавезује Министарство правде Републике Српске да у сарадњи са Високим судским и тужилачким савјетом у што краћем року створи претпоставке за избор и почетак рада привремених-резервних судија;

Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да у року од 90 дана реализује своју Одлуку о измјени Одлуке Владе Републике Српске о расподјели неперспективних локација и осталих некретнина које су служиле за потребе система одбране, на територији Републике Српске, број: 02/1-020-1093/03, од 13. октобра 2003. године и да уведе у посјед Врховни суд у објекат бившег Војног суда и Војног тужилаштва Бањалука са припадајућим земљиштем;

Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.