Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-120/05

Верзија за штампањеPDF верзија
21/05
28.02.2005

Закључак након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, број 01-120/05

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01 и 108/04), а након разматрања Приједлога закона о допунама Закона о извршном поступку, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет другој посебној сједници, одржаној 28. фебруара 2005. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Обавезују се начелници и градоначелници општина и градова Републике Српске да, у року од 10 дана од дана доношења овог закључка, доставе податке Влади Републике Српске о потраживањима из буџета општина и градова, а која су настала по свим основама материјалне и нематеријалне штете правних и физичких лица у периоду од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".