Закључак након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
34/06
30.03.2006

Закључак након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој посебној сједници, одржаној 30. марта 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да заједно са Одбором за привреду и финансије Народне скупштине Републике Српске и Савезом општина и градова Републике Српске, изврши анализу примјене Закона за период 01.01.-30.06.2006. године, сагледа ефекте на буџете свих општина и градова и о томе информише Народну скупштину Републике Српске.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-325 /06

Датум: 30. март 2006. године