Закључак након разматрања Приједлога закона о пољопривредном земљишту број 01-43/04

Верзија за штампањеPDF верзија
14/04
22.01.2004

Закључак након разматрања Приједлога закона о пољопривредном земљишту број 01-43/04

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), а након разматрања Приједлога закона о пољопривредном земљишту, Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој сједници, одржаној 22. јануара 2004. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да кроз измјене и допуне Закона о комасацији ријеши питање принципа подјеле комасационе масе, утврди прописе о извођењу комасација, при чему посебно треба водити рачуна о подручјима гдје је комасација раније започета, односно да се комасација може окончати послије коначности, а не правоснажности рјешења за све учеснике на комасационом подручју.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".