Закључак након разматрања Приједлога одлуке о допуни Пословника Народне скупштине Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
32/06
30.03.2006

Закључак након разматрања Приједлога одлуке о допуни Пословника Народне скупштине Републике Српске

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Приједлога одлуке о допуни Пословника Народне скупштине Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет трећој посебној сједници, одржаној 30. марта 2006. године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске да, изврши анализу примјена Пословника Народне скупштине Републике Српске и предложи потребне измјене у року од 30 дана, а нарочито у поглављима III тачка 3., XI и XX.
  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-327 /06

Датум: 30. март 2006. године