Закључак о Информацији о Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ

Верзија за штампањеPDF верзија
05.05.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној сједници, одржаној 26. априла 2023. године, донијела је

         

 

З А К Љ У Ч А К

о Информацији о Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања

Уставног суда БиХ

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ.

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске позива судије Уставног суда БиХ из реда српског народа да поднесу оставку на мјесто судије Уставног суда БиХ док Народна скупштина Републике Српске не одлучи другачије.

 

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

Број: 02/1-021-463/23                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 26. април 2023. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

Др Ненад Стевандић