Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2019. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
69/20
02.07.2020

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182, 187. ст. 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске на Десетој редовној сједници, одржаној 2. јула 2020. године, донијела је сљедећи

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2019. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2019. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-627/20                                      ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ

Датум: 2. јул 2020. године                                          СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Недељко Чубриловић