Закључак о усвајању Извјештаја Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2021. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
31/23
03.04.2023

На основу члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 21. став 1. Закона о Комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), Народна скупштина Републике Српске, на Другој редовној сједници, одржаној 23. марта 2023. године, донијела је

 

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2021. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2021. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-279/23                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 23. март 2023. године                                                                                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                        Др Ненад Стевандић