Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
60/19
04.07.2019

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Петој редовној сједници, одржаној 4. јула 2019. године, донијела је сљедећи 

 

 

 

 

Закључак

 о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину

 

 

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  усваја Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2018. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-683/19                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум4. јул 2019. године                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                     Недељко Чубриловић