Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2021. године

Верзија за штампањеPDF верзија
40/22
12.05.2022

На основу члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет првој редовној сједници одржаној 27. априла 2022. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2021. године

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2021. године.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-443/22                                                                                                                      ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. април 2022. године                                                                                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                              Денис Шулић