Закључак о усвајању Информације о проведеној процедури јавне набавке путем Конкурса за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина

Верзија за штампањеPDF верзија
45/18
16.05.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет седмој посебној сједници, одржаној 16. маја 2018. године, донијела је сљедећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Информације о проведеној процедури јавне набавке путем Конкурса за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о проведеној процедури јавне набавке путем Конкурса за израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења Меморијалног центра у Спомен-подручју Доња Градина.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-507/18                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 16. мај 2018. године                                                    НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                             Недељко Чубриловић