Закључак у вези Закона о амнестији

Верзија за штампањеPDF верзија
61/18
21.06.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182. и 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске на Двадесет петој сједници, одржаној 21. јуна  2018. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

у вези Закона о амнестији

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује представнике из Републике Српске у Парламентарној скупштини БиХ и Дому народа БиХ да у правну процедуру упуте приједлог измјене важећих закона о смањењу једне трећине казне за све осуђенике што је важећи правни принцип у Европској Унији, односно европском законодавству.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-666/18                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21.  јун  2018. године                                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

         Недељко Чубриловић