Закључак у вези Извјештаја о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 1.1. – 31.12.2014. године

Верзија за штампањеPDF верзија
93/15
29.10.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182. и 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Седмој сједници, одржаној 29. октобра 2015. године, донијела је сљедећи 

 

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Извјештајa о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу

за период 1.1. – 31.12.2014. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да, на основу властите одлуке или измјеном законских одредби, ријеши статус ратних команданата Војске Републике Српске који нису остварили право на пензију као осигураници из Републике Србије или активна војна лица, због чега су доведени у неравноправни и понижавајући материјални и статусни положај у односу на све друге официре и команданте како у Републици Српској, тако и у Федерацији БиХ или Републици Србији.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-1334 /15                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 29. октобар 2015. године                          НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                     Недељко Чубриловић