Закључак у вези Информације о Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ

Верзија за штампањеPDF верзија
05.05.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Шестој посебној сједници, одржаној 26. априла 2023. године, донијела је

         

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Информације о Закључцима Народне скупштине Републике Српске од 17. фебруара 2020. године у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује посланике из Републике Српске у  Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ да у што краћем року припреме и упуте у парламентарну процедуру Закон о Уставном суду БиХ, којим ће се дефинисати састав Уставног суда БиХ без страних судија.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Број: 02/1-021-464/23                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 26. април 2023. године                                   НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

Др Ненад Стевандић