Закључак у вези Нацрта закона о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Верзија за штампањеPDF верзија
64/21
15.07.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Седамнаестој редовној сједници одржаној 7. јула 2021. године, донијела је сљедећи

 

 

З А К Љ У Ч А К

у вези Нацрта закона о измјени Закона о пензијском и инвалидском осигурању

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске у сарадњи са Фондом пензијско-инвалидског осигурања Републике Српске, да у наредном периоду доносе темељиту и свеобухватну измјену Закона о пензијско-инвалидском осигурању Републике Српске, који би омогућио што квалитетније и правичније коришћење права из пензијско-инвалидског осигурања свих грађана Републике Српске који та права остварују.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

  •                                                                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

      Датум: 7. јул 2021. године                                                                                                                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                                                                                         Недељко Чубриловић