Закључак у вези Одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту изградње ауто-пута Бања Лука-Добој / Б(FIN 83.977)

Верзија за штампањеPDF верзија
16/18
13.02.2018

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет трећој сједници, одржаној 13. фебруара 2018. године, донијела је сљедећи  

 

З А К Љ У Ч  А К 

у вези Одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за додатно финансирање по Пројекту изградње ауто-пута Бања Лука-Добој / Б(FIN 83.977)

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске, да ради информисања народних посланика и јавности Републике Српске о цијени изградње километра ауто-пута, у року не дужем од 30 дана обавијести Народну скупштину о висини властитих средстава које је Јавно предузеће Аутопутеви Републике Српске уложило у Пројекат изградње ауто-пута Бања Лука-Добој у дужини од 72 км и то кроз експропријацију, израду пројектне документације и све остале трошкове које је ово Јавно предузеће имало за наведену дионицу.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

Број: 02/1-021-113/18                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 13. фебруар 2018. године                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                    Недељко Чубриловић