Закључак у вези Приједлога закона о измјенама Закона о универзитету

Верзија за штампањеPDF верзија
03.11.2004

Закључак у вези Приједлога закона о измјенама Закона о универзитету

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/01), а након разматрања Приједлога закона о измјенама Закона о универзитету, Народна скупштина Републике Српске на Двадесетој посебној сједници одржаној 02. новембра 2004. године, донијела је сљедећи

 

ЗАКЉУЧАК

1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске свеобухватну Информацију о стању у високо-школском образовању Републике Српске, а која би обавезно садржавала:

  • податке о броју студената на универзитету у Бањој Луци и Источном Сарајеву (по факултетима и по годинама студија),
  • стручну заступљеност наставе на факултетима,
  • број редовних и ванредних професора,
  • пролазност и просјечно трајање студија и
  • стање студентског стандарда.

  2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".