Закључак у вези са Информацијом о међународној, политичкој и безбједносној ситуацији – мјесто и улога Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
08.06.2022

На основу чл. 182. и 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Тридесет првој посебној сједници одржаној 6. јуна 2022. године, донијела је

 

 

З А К Љ У Ч А К

у вези са Информацијом о међународној, политичкој и безбједносној ситуацији – мјесто и улога Републике Српске

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске сматра да је неутралан став по питању сукоба између Русије и Украјине и противљење увођења санкција Руској Федерацији у интересу Републике Српске у оквиру тренутне међународне, политичке и безбједносне позиције Републике Српске.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

 

 

 

Број: 02/1-021-601/22                                                                                                                   ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јун 2022. године                                                                                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                           Денис Шулић