Закључци број: 01-1165/10

Верзија за штампањеPDF верзија
92/10
07.09.2010

Закључци број: 01-1165/10

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 183., 188. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске - пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 79/07), Народна скупштина Републике Српске на Двадесет шестој посебној сједници, одржаној 07. септембра 2010. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске сматра да је потребно 2011. године обавити попис становништва у цијелој Босни и Херцеговини.
  2. Народна скупштина Републике Српске оцјењује да је предложени Закон о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године, који се налази у процедури Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине исполитизован и да предложени члан 48. Закона не спада у материју која се треба уредити законом о попису. Питање структуре органа власти уређује се уставима и појединачним конкретним законима, те није у директној вези са пописом становништва.
  3. Народна скупштина Републике Српске тражи од делегата из Републике Српске у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине да не подрже Закон у коме би остао члан 48. у сада предложеној форми. Народна скупштина Републике Српске позива и друге делегате у Дому народа да постигну договор о Закону без спорног члана или да траже другу прихватљиву форму.
  4. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Број: 01- 1165 /10

Датум: 07. септембар 2010. године