Закључци број: 01-1188/11

Верзија за штампањеPDF верзија
104/11
15.07.2011

Закључци број: 01-1188/11

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чланова 182., 187. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број:31/11), а након разматрања Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о основном образовању, Народна скупштина Републике Српске на Деветој сједници, одржаној 15. јула 2011. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство просвјете и културе, да у заједничкој сарадњи, у року од 120 дана, сачине Правилник о систематским прегледима просвјетних радника, којим би се одредио садржај и форма наведених систематских прегледа.
  2. Народна скупштина Републике Српске препоручје да садржај систематских прегледа просвјетних радника обухвати и елементе из програма превенције које осигураници остварују кроз систем примарне здравствене заштите с циљем уштеде материјалних средстава школа.
  3. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1188/11

Датум: 15. јул 2011. године