Закључци број: 01-1565/ 13

Верзија за штампањеPDF верзија
61/13
03.07.2013

Закључци број: 01-1565/ 13

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11), а након разматрања Извјештаја Радио - телевизије Републике Српске о пословању  за 2012. Године и План рада за 2013. годину,  Народна скупштина Републике Српске на Двадесет осмој сједници, одржаној 03. јула 2013. године, донијела је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

1. Народна скупштина Републике Српске  задужује Владу Републике Српске да у најкраћем могућем року предложи измјене и допуне Закона о Радио телевизији Републике Српске којима ће се омогућити  буџетско суфинансирање овог јавног предузећа и регулисати приходи од маркетинга, којима ће се утврдити нови начин избора чланова Управног одбора, како би се отклонило низ нејасноћа и проблема који произилазе из тренутног  система попуне чланова овог органа.

2. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у најкраћем могућем року предложи начин обезбјеђивања додатних средстава у буџету за финансирање јавних медија.

3. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске, да приликом разматрања новог  начина финансирања медија, изнађе начин за преузимање и финансијску стабилизацију Радио телевизије Источно Сарајево због друштвеног значаја које ово јавно предузеће има за Град Источно Сарајево.

4. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1565/13                                                           

Датум: 03. јул  2013. године                      

 

 

Број службеног гласника: 61/ 13