Закључци број: 01-1663/06

Верзија за штампањеPDF верзија
128/06
14.12.2006

Закључци број: 01-1663/06

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 176., 181. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 99/06), а након разматрања Приједлога буџета Републике Српске за 2007. годину, Народна скупштина Републике Српске, на Петој сједници, одржаној 14. децембра 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду да организује тематску сједницу под називом ''Стање у шумарству Републике Српске и стратегија развоја шумарства'' у другој половини фебруара 2007. године;
  2. Народна скупштина Републике Српске обавезује Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду да организује тематску сједницу под називом ''Заштита и одрживо кориштење водних ресурса'' у марту 2007. године;
  3. Тематске сједнице Одбора треба да омогуће да се током прве половине 2007. године изврше неопходне припреме, односно израде анализе стања и припреме програми, како би се у законском року, припремио оквирни буџет за цијели ресор, за период 2008. – 2010. године;
  4. Програм кориштења средстава за подстицај пољопривреде у 2007. години, треба да укључи и оспособљавање Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду за ефикасно планирање расподјеле ових средстава у складу са усвојеном Стратегијом развоја пољопривреде Републике Српске;
  5. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-1663/06

Датум: 14. децембар 2006. године