Закључци број 01-196/05

Верзија за штампањеPDF верзија
41/05
06.04.2005

Закључци број 01-196/05

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Информације Владе о реализацији Закључка Народне скупштине Републике Српске број: 01-1023/04 од 29. децембра 2004. године у вези са материјалним положајем радника запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Двадесет шестој сједници, одржаној 06. априла 2005. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у наредних седам дана интензивира преговоре са представницима Синдиката Министарства унутрашњих послова Републике Српске на тражењу модалитета реализације Закључка Народне скупштине Републике Српске број: 01-1023/04 од 29. децембра 2004. године.
  2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да, у што краћем року, предложи ребаланс Буџета Републике Српске за 2005. годину, у којем ће бити уграђена и реална потреба да се побољша материјални положај запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске и укупни материјално-технички услови рада ове институције.
  3. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у што краћем року предложи Народној скупштини доношење Закона о платама.
  4. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 196 /05

Датум: 06. април 2005. године

Број службеног гласника: 41/05