Закључци број: 02/1-021-776/21

Верзија за штампањеPDF верзија
94/21
28.10.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), а након разматрања Извјештаја Одбора за борачко-инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко-инвалидске заштите у Републици Српској“, Народна скупштина Републике Српске, на Осамнаестој редовној сједници одржаној 7. октобра 2021. године, донијела је сљедеће

 

 

З А К Љ У Ч К Е

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да, кроз обезбјеђивање финансијских средстава, из буџета или кредитних средстава, убрза стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида који испуњавају услове по Уредби о стамбеном збрињавању.
  2. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да  усвоји План запошљавања дјеце погинулих бораца и обезбиједи непоходна средства за његову реализацију како би, у року не дужем од двије године, проблем запошљавања дјеце погинулих бораца био трајно ријешен.
  3. Народна скупштина Републике Српске позива Владу Републике Српске да пронађe рјешења која ће на праведан начин регулисати статус војника на одслужењу војног рока у Одбрамбено - отаџбинском рату и да валоризује њихов допринос одбрани српског народа и стварању Републике Српске.
  4. Народна скупштина Републике Српске позива Владу Републике Српске да настави са реализацијом 10. закључка Народне скупштине Републике Српске од 17. априла 2015. године;
  5. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да кроз измјене закона из области социјалане заштите омогући борачким категоријама кориштење права из социјалне заштите у приоритету и под повољним условима.
  6. Народна скупштина Република Српске сматра да иницијатива Удружења грађана „Ветерани Републике Српске“ треба да буде један од амандмана на Устав Републике Српске по којем би борци уживали посебну заштиту у складу са законом.
  7. Народна скупштина Републике Српске позива Владу Републике Српске да преко републичких институција и заједничких институција Босне и Херцеговине изнађе организациона и друга рјешења по питању тражења и идентификације несталих бораца и цивила како би се тај процес коначно окончао.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да у оквиру Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лица формира стручну комисију која ће се бавити одбраном истине о Oдбрамбено - отаџбинском рату Републике Српске и позива све институције Републике Српске и организације проистекле из Одбрамбено - отаџбинског рата да све своје активности константно усмјеравају ка одбрани истине о Одбрамбено - отаџбинском рату.
  2. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

 

       Број: 02/1-021-776/21                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИK

      Датум: 7. октобар 2021. године                                                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                        Недељко Чубриловић