Закључци након разматрања Информације о актуелним питањима везаним за Радио-телевизију Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
16.10.2003

Закључци након разматрања Информације о актуелним питањима везаним за Радио-телевизију Републике Српске

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 50/01), а након разматрања Информације о актуелним питањима везаним за Радио-телевизију Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Осмој посебној сједници Народне скупштине, одржаној 16. октобра 2003. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Народна скупштина Републике Српске прихвата Извјештај о обављеној ревизији финансијског извјештаја ЈП Радио-телевизије Републике Српске и препоруке за превазилажење уочених неправилности.
 2. Народна скупштина Републике Српске посебно захтијева од Јавног правобранилаштва Републике Српске да одмах заштити имовину Радио-телевизије Републике Српске, која се, готово у потпуности, у пословним књигама Радио-телевизије Републике Српске води као ''ничија''.
 3. Народна скупштина Републике Српске тражи од надлежних државних органа да у складу са својим овлаштењима изврше провјеру навода из ревизорског извјештаја, посебно дијела који указује на грубо кршење законских прописа из области финансијског пословања, отуђења основних средстава и непоштовања Закона о јавним набавкама.
 4. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе РС да при изради Закона о Радио-телевизији Републике Српске у потпуности уважава уставно-правни систем у БиХ, а то значи постојање три јавна радио-телевизијска сервиса: Радио-телевизија Републике Српске, Радио-телевизија Федерације БиХ и Јавни Радио-телевизијски сервис БиХ.
 5. Народна скупштина Републике Српске посебно инсистира да се максимално уважавају константне препоруке и директива Савјета Европе и Комитета министара, а које се односе на уређивачку независност, институционалну самосталност и медијски плурализам.
 6. Народна скупштина подржава имплементацију европских докумената којима се уређују принципи за реформисање јавног радио-телевизијског сектора, што је један од приоритета Мапе пута за стабилизацију и придруживање БиХ Европској унији, са циљем стварања самоодрживих медија.
 7. Народна скупштина Републике Српске одлучно изјављује да Република Српска има право да има јавни радио-телевизијски сервис намијењен грађанима.
 8. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу РС да из буџета за 2003. годину обезбиједи 750 000 КМ за измјештање Центра везе Војске Републике Српске из објеката у којима ће се адаптирати и доградити РТВ дом.
 9. Народна скупштина Републике Српске, као важан дио демократске јавности и највиши репрезентант воље грађана Републике Српске, осуђује систематско кршење Закона о РТРС-у којим се регулишу програмски принципи и одговорност за њихову примјену од стране актуелног управног одбора и генералног директора РТРС-а. То се посебно односи на отворену политичку пристрасност појединих уредника и њихових програмских пројеката, умјесто да се његује пракса објективног и високо професионалног информисања.
 10. У том смислу, Народна скупштина Републике Српске тражи од управног одбора, генералног директора и одговорног уредника информативно-политичког програма РТРС-а да, због непоштовања закона, а као чин професионалне и моралне одговорности за укупно стање у овој медијској кући, одмах поднесу оставке.
 11. Народна скупштина Републике Српске задужује Колегиј Народне скупштине да размотри могућности (организационе и финансијске) како би се у будућности успоставио посебан ТВ канал за директне ТВ преносе скупштинских засједања, а у циљу објективног и потпуног информисања грађана о раду Парламента.
 12. Колегиј Народне скупштине Републике Српске ће идејни пројекат за овај канал, што је могуће прије, представити Народној скупштини РС.
 13. Полазећи од претпоставке да убирање РТВ претплате најдиректније зависи од степена повјерења грађана у програме Радио-телевизије Републике Српске, дакле од способности управног одбора и менаџмента да креирају високопрофесионалне програме у интересу најшире јавности, Народна скупштина Републике Српске, имајући у виду значај ове институције, позива све грађане Републике Српске да у складу са законом извршавају своју обавезу плаћања РТВ претплате.
 14. Народна скупштина Републике Српске препоручује РТРС да спроводе уставне одредбе које се односе на равноправну заступљеност конститутивних народа и осталих у овој области.
 15. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".