Закључци након разматрања Информације о стању у пољопривреди Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
24/04
25.02.2004

Закључци након разматрања Информације о стању у пољопривреди Републике Српске

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), а након разматрања Информације о стању у пољопривреди Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске на Четрнаестој сједници, одржаној 25. фебруара 2004. године, донијела је сљедеће

 

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Народна скупштина Републике Српске прихвата Информацију о стању у пољопривреди Републике Српске и оцјењује да је стање у пољопривреди Републике Српске врло сложено, а што је посљедица дугогодишњег запостављања ове гране привреде.
 2. Народна скупштина Републике Српске налаже Влади Републике Српске да припреми и усвоји стратегију развоја пољопривреде која ће бити усклађена са развојном стратегијом БиХ краткорочно до 2007. године и дугорочно за наредних 10 година и бити третирана као битна стратешка грана.
 3. Народна скупштина Републике Српске тражи од надлежних органа да се искористе све могућности доношења заштитних мјера на нивоу Босне и Херцеговине и Републике Српске у циљу промоције и заштите домаће производње.
 4. Народна скупштина Републике Српске захтијева да Влада Републике Српске анализира потписане споразуме о слободној трговини са земљама у окружењу. При томе указује на потребу двосмјерне трговине између земаља потписница и тражење могућности пласмана наших тржишних вишкова пољопривредне производње на свјетском тржишту.
 5. Народна скупштина Републике Српске тражи да се што прије донесе Закон о задругама који ће дефинисати правни статус и стање задружне имовине. Биће такође затражено да надлежни органи изврше ревизију о пословању задруга и задружних савеза.
 6. Народна скупштина Републике Српске тражи да Влада одмах размотри могућност смањења цијена електричне енергије и комуналних услуга у примарној и финалној пољопривредној производњи.
 7. Влада РС треба да преиспита садашњи концепт организовања робних резерви и изнађе модел који ће бити у функцији регулисања тржишних вишкова и поремећаја на тржишту.
 8. Неопходно је завршити већ започете активности на изради Закона о пољопривреди у Републици Српској и дефинисати правни статус пољопривредних произвођача.
 9. Народна скупштина Републике Српске оцјењује да је потребно прилагодити концепт система подстицаја пољопривредне произоводње концепту руралног развоја у Републици Српској.
 10. Народна скупштина Републике Српске сматра да се примарна средства за подстицај пољопривредне производње у Буџету Републике Српске за 2004. годину морају задржати на истом нивоу, а њихова употреба и кориштење се мора обезбиједити на транспарентан начин.
 11. Народна скупштина Републике Српске обавезује општине да кроз своје буџете, у зависности од структуре и значаја пољопривредне производње планирају и усмјеравају средства за ове намјене, а првенствено средства која се остварују по основу претварања пољопривредног земљишта у непољопривредно.
 12. Потребно је изнаћи моделе за формирање аграрног фонда мимо буџетских средстава, као битног ослонца финансијске подршке сектору пољопривреде (могући извори средстава: текући међународни кредити и донације као и враћена средства из раније пласираних кредита и други извори).
 13. Народна скупштина Републике Српске тражи да се убрзају активности на приватизацији државних пољопривредних газдинстава и предузећа и комбината, укључујући и хитно спровођење стечајних поступака како би се спријечило даље пропадање државне имовине.
 14. Задужује се Влада и надлежно министарство да спроведе едукацију произвођача, различитим мјерама повећају ниво квалитета производа и јачају повјерење потрошача у домаћи производ.
 15. Народна скупштина Републике Српске тражи да Министарство пољопривреде достави информацију за наредну сједницу Народне скупштине Републике Српске о додјели и утрошку донаторских и кредитних средстава државним предузећима, задругама и појединцима у области пољопривреде.
 16. Народна скупштина Републике Српске тражи да се дā одговор о томе коме су додјељена средства и по којим критеријима, како су утрошена, који су ефекти помоћи, те у каквом се стању сада налазе корисници донација и кредита.
 17. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".