Закључци након разматрања Информације о учешћу и завршетку преговора политичких партија око уставних промјена у Босни и Херцеговини

Верзија за штампањеPDF верзија
30/06
23.03.2006

Закључци након разматрања Информације о учешћу и завршетку преговора политичких партија око уставних промјена у Босни и Херцеговини

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, члана 174. и члана 179. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 22/05), а након разматрања Информације о учешћу и завршетку преговора политичких партија око уставних промјена у Босни и Херцеговини, Народна скупштина Републике Српске на Тридесет четвртој посебној сједници, одржаној 23. марта 2006. године, донијела је сљедеће

ЗАКЉУЧКЕ

 

  1. Народна скупштина Републике Српске информисана је од стране директних учесника у преговорима о постигнутом споразуму о промјенама Устава Босне и Херцеговине;
  2. Народна скупштина Републике Српске тражи потпуно поштовање прописане процедуре измјена Устава Босне и Херцеговине и активно учешће представника из Републике Српске у Предсједништву Босне и Херцеговине и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине у процесу њиховог доношења;
  3. Ови закључциступају на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01- 261/06

Датум: 23. март 2006. године