Закључци о разматрању Усмене Информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПА у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
21/16
10.12.2015

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној сједници, одржаној 10. децембра 2015. године, донијела је сљедеће 

З А К Љ У Ч К Е

о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и закључцима Владе Републике Српске

 

  1. Народна скупштина Републике Српске потврђује да је данашњом акцијом Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) у Новом Граду, а која се односи на ненајављени претрес објеката полицијске станице и локалне самоуправе (општине),  дошло до тешког кршења Устава Републике Српске и Устава БиХ и законā Републике Српске, те непотребног угрожавања интегритета Министарства унутрашњих послова Републике Српске и узнемиравања грађана и јавности у цјелини.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске даје потпуну подршку закључцима Владе Републике Српске у вези са њеном оцјеном о неуставном и незаконитом поступању СИПЕ на подручју општине Нови Град.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске оцјењује  да је основни услов за даљу сарадњу органа и институција БиХ и Републике Српске провођење уставних надлежности и међусобна координација органа и иниституција надлежних за обезбјеђивање и провођење владавине права, уставности и законитости.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске позива представнике Републике Српске у органима и институцијама на нивоу БиХ да одмах спријече даље доношење било којих одлука којима се угрожава уставни интегритет, идентитет и субјективитет Републике Српске, као државотворне јединице БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске захтијева од органа и институција Републике Српске да у случају кршења уставних надлежности Републике Српске од стране органа и институција БиХ одмах предузму све мјере и активности у оквиру уставних и законских права и одговорности Републике Српске.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске позива грађане, јавна гласила и укупну јавност да обезбиједе мирно и уздржано понашање и пруже подршку свим мјерама и активностима које ће донијети органи и институције Републике Српске поводом догађаја у општини Нови Град.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

         

Број: 02/1-021-1578/15                                                                                  По овлаштењу

Датум: 10. децембар 2015. године                                          Предсједника Народне скупштине

                                                                                                                        Ненад Стевандић