Закључци о усвајању Извјештаја о реализацији програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске у периоду 2012. – 2014. године

Верзија за штампањеPDF верзија
17/16
18.02.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Деветој сједници, одржаној 18. фебруара 2016. године, донијела је сљедеће  

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези Извјештаја о реализацији програма очувања биљних генетичких ресурса Републике Српске у периоду 2012. – 2014. године

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске сматра да су генетички ресурси од посебног интереса и важности за Републику Српску и подржава напоре Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци на очувању надлежности Републике над генетичким ресурсима.

 

  1. Схватајући да је биодиверзитет за храну и пољопривреду међу најважнијим ресурсима планете Земље, те да је биодиверзитет од суштинског значаја за постизање храњиве разноврсности у исхрани, која је важна за здравље и развој и да су  генетички ресурси сировине на које се ослањају локалне заједнице и истраживачи да би се побољшао квалитет хране, Народна скупштина Републике Српске изражава бригу због могуће ерозије ових ресурса и задужује Владу Републике Српске да у што хитнијој процедури припреми и достави у Народну скупштину Приједлог Закона о генетичким ресурсима Републике Српске.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

 

Број: 02/1-021-162/16                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. фебруар  2016. године                                                               НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                Недељко Чубриловић