Закључци о усвајању Информације о реализацији активности на попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године

Верзија за штампањеPDF верзија
51/16
21.06.2016

 

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чл. 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Седамнаестој посебној сједници, одржаној 21. јуна 2016. године, донијела је сљедећe  

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези Информације о реализацији активности на попису становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске и друге органе и институције у Републици Српској, као и представнике из Републике Српске у заједничким органима и институцијама БиХ да активно користе сва правна, политичка и друга легална средства да би се незаконити Јединствени програм обраде података пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, ставио ван снаге, а којег је донио директор Агенције за статистику БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске не прихвата незакониту и штетну по интересе Републике Српске одлуку о Јединственом програму обраде података пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године.

 

  1. До постизања сагласности о Јединственом програму обраде података пописа становништва, домаћинства и станова у БиХ 2013. године органи и  институције Републике Српске неће ни признати, ни објавити резултате пописа чији садржај сматрају спорним и они за Републику Српску неће производити никаква правна дејства.

 

  1. Уколико директор Агенције за статистику БиХ до 25.6.2016. године не повуче незакониту одлуку о Јединственом програму обраде података пописа становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године, Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске и Републички Завод за статистику Републике Српске да повуче своје представнике из централног пописног бироа, те захтијева да се из Централног пописног бироа повуку и преостала два члана из реда српског народа.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да предложи Закон о попису становништва, домаћинстава и станова Републике Српске, како би Републички завод за статистику Републике Српске могао објавити резултате пописа у Републици Српској.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

Број: 02/1-021-773/16                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 21. јун 2016. године                                                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                      Недељко Чубриловић