Закључци у вези Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа ''Робне резерве Републике Српске'' а.д. Бања Лука, за период 01.01. - 31. 12. 2015. године

Верзија за штампањеPDF верзија
67/17
06.07.2017

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Деветнаестој сједници, одржаној 6. јула 2017. године, донијела је сљедеће  

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези Извјештаја Главне службе за ревизију јавног сектора

Републике Српске  о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа ''Робне резерве Републике Српске'' а.д. Бања Лука, за период 01.01. - 31. 12. 2015. године

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у што краћем року уради све што је неопходно да би се успоставили услови за  функционисање Робних резерви Републике Српске.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске обавезује Владу Републике Српске да преко надлежних  министарстава истражи све евентуалне незаконите радње како би се створили услови за процесуирање одговорних.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске захтијева од Главне службе за ревизију јавног сектора да упути овај  ревизорски извјештај  Главном републичком тужиоцу Републике Српске у складу са чланом 24. став (2) Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-751/17                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул 2017. године                                 НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Недељко Чубриловић