Закључци у вези Извјештаја Радио – телевизије Републике Српске о пословању за 2015. годину и Плана рада за 2016. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
113/16
15.12.2016

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11),  Народна скупштина Републике Српске на Петнаестој сједници, одржаној 15. децембра 2016. године, донијела је сљедеће  

З А К Љ У Ч К Е

у вези Извјештаја Радио – телевизије Републике Српске о пословању за 2015. годину и  Плана рада за 2016. годину

  1. Народна скупштина Републике  Српске  тражи од Регулаторне агенције за комуникације да у накраћем могућем року изда дозволу за дигитално телевизијско емитовање програма РТРС 2 како би сигналом другог програма РТРС-а била покривена читава територија Републике Српске.
  1. Народна скупштина Републике  Српске  тражи од Регулаторне агенције за комуникације да размотри приједлог повећања дозвољеног времена емитовања маркетинг блокова за Јавни сервис са садашњих 6 на 8 минута по сату.
  1. Народна скупштина Републике  Српске  задужује све представнике Републике Српске у заједничким институцијама БиХ  да  у сарадњи са Регулаторном агенцијом за комуникације у најкраћем могућем року обезбиједи реализацију наведених закључака и о томе обавијести Народну скупштину Републике Српске.
  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-1439/16                                                          ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. децембар  2016. године                             НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                  Недељко Чубриловић