Закључци у вези са Информацијом о мјерама у области индиректних пореза за ублажавање негативних ефеката инфлације

Верзија за штампањеPDF верзија
27/22
06.04.2022

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет деветој посебној сједници одржаној 18. марта 2022. године, донијела је сљедеће

           

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези са Информацијом о мјерама у области индиректних пореза за

ублажавање негативних ефеката инфлације

 

 

 1. Усваја се Информација о мјерама у области индиректних пореза за ублажавање негативних ефеката инфлације.

 

 1. Народна скупштина  Републике Српске предлаже да се у паралментарну процедуру БиХ упути Приједлог закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност, којим ће бити дефинисане снижена стопа ПДВ-а од 0% на основне животне намирнице и виша стопа ПДВ-а од 22% на луксузна добра и услуге, уз темпорално ограничење до 31. 12. 2022. године. По сниженој стопи ПДВ-а од 0% опорезује се промет добара и услуга и увоз добара, и то:
 1. лијекови,
 2. брашно,
 3. хљеб добијен од свих врста брашна,
 4. млијеко и млијечни производи,
 5. јестива уља,
 6. јестиве масноће животињског и биљног поријекла,
 7. со,
 8. шећер,
 9. хомогенизована дјечија храна и опрема за новорођенчад,
 10. сјемена и садни материјал;

док по вишој стопи ПДВ-а од 22% опорезује се промет добара и услуга и увоз добара, и то:

 1. висококвалитетна вина (укључујући пјенушава вина) и алкохолна пића,
 2. висококвалитетне цигаре и цигарилоси,
 3. луксузни парфеми, тоалетне воде и козметика, укључујући производе за љепоту и шминку,
 4. одјећа и обућа од крзна и коже рептила,
 5. накит и сродни производи,
 6. сатови и њихови дијелови,
 7. врхунски електрични или оптички апарати,
 8. луксузна возила за превоз лица на земљи, у зраку или на води,
 9. умјетничка дјела, колекционарски предмети и антиквитети,
 10. пиротехнички производи за ватромете,
 11. упаљачи за цигарете (механички или електрични), џепни, столни и остали од племенитих ковина,
 12. луксузна налив пера,
 13. оружје.

 

 1. Народна скупштина Републике Српске предлаже да се у паралментарну процедуру БиХ упути Приједлог закона о акцизама у БиХ, којим ће предложити измјену члана 17. Закона, на начин да износи акциза за нафтне деривате износе 0,00 КМ по литри нафтног деривата, уз темпорално ограничење на 1 мјесец од 1. 4. 2022. године, са могућношћу продужења у зависности од кретања цијена у наредном периоду.

 

 1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

     Број: 02/1-021-300/22                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 18. март 2022. године                                                                                                     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                             Недељко Чубриловић