Закључци у вези са Обавјештењем о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости

Верзија за штампањеPDF верзија
03.08.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Четвртој редовној сједници, одржаној 20. јула 2023. године, донијела је

 

 

ЗАКЉУЧКЕ

У ВЕЗИ СА ОБАВЈЕШТЕЊЕМ О НЕКИМ ПОЈАВАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује све представнике Републике Српске у заједничким институцијама БиХ да у најкраћем року покрену процедуру доношења Закона о Уставном суду Босне и Херцеговине којим би се, између осталог, регулисао састав и надлежности овог суда.

 

  1. У циљу рјешавања правне и политичке кризе изазване Одлуком о измјени Правила Уставног суда Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 47/23), којом је Уставни суд БиХ брисао члан 39. својих Правила, позивамо Уставни суд БиХ да обавијести Народну скупштину Републике Српске, као и ширу јавност, о поступку заказивања ванредне сједнице од 19. јуна 2023. године, дневном реду, начину рада, броју судија који су учествовали у раду и о свим другим релевантним информацијама за доношење спорне Одлуке.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске ће тражити мишљење свих релевантних међународних институција, укључујући и Венецијанску комисију, о одлукама Уставног суда БиХ од 19. јуна 2023. године и учешћу страних судија у раду Уставног суда БиХ.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу осмог дана од дана доношења.

 

 

 

Број: 02/1-021-815/23                                                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 20. јул 2023. године                                                                                                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                                         Др Ненад Стевандић