Закључци у вези са одлукама о потврђивању изјава члана Предсјесништва Босне и Херцеговине из Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
62/23
12.07.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Деветој посебној сједници, одржаној 27. јуна 2023. године, донијела је

 

 

З А К Љ У Ч К Е

 

у вези са одлукама о потврђивању изјава члана Предсјесништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којима су Закључак за хитно усвајање Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану, Споразума о признавању стручних квалификација доктора медицине, доктора денталне медицине и архитеката у контексту Централноевропског споразума о слободној трговини и Споразума о признавању квалификација високог образовања на Западном Балкану, број: 01-50-1-1907-27/23 и Закључак за усвајање Акционог плана за испуњавање 14 кључних приоритета из Мишљења Европске комисије о Захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији,  број: 01-50-1-1907-28/23, који су усвојени без консензуса на 6. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 21. јуна 2023. године, веома штетни по виталне интересе Републике Српске

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске најоштрије осуђује акте насиља, политичке прогоне, затварања те континуирано угрожавање безбједносне ситуације за српски живаљ на сјеверу Косова и Метохије од стране привремених косовских* институција и апелује на све релевантне међународне актере да предузму неопходне мјере како би се безбједносна ситуација на сјеверу Косова и Метохије што прије нормализовала.

 

  1. Уважавајући значај билатералне и, посебно, мултилатералне регионалне сарадње, као и потенцијалне бенефиције за поједине категорије становништва које су њима дефинисане, Народна скупштина Републике Српске предлаже члану Предсједништва БиХ из Републике Српске да, у оквиру надлежности Предсједништва и водећи рачуна о испуњености свих неопходних процесних претпоставки, на некој од наредних сједница Предсједништва БиХ иницира изјашњавање о прихватању Споразума о признавању квалификација доктора медицине, доктора стоматологије и архитеката у контексту Централноевропског споразума о слободној трговини и Споразума о признавању квалификација на Западном Балкану.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске потврђује чланство у Европској унији као примарни спољнополитички циљ и одбацује било какве покушаје злоупотребе процеса европских интеграција у правцу централизације уставноправне структуре БиХ и захтијева да се сви облици комуникације, координације и сарадње између различитих нивоа власти у области европских интеграција реализују уз пуно поштовање њихових уставних надлежности те у складу са Одлуком о систему координације процеса европских интеграција у БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске поново истиче пуну посвећеност процесу европских интеграција и позива надлежне институције на свим нивоима власти да своје активности у овој области реализују искључиво уз пуно поштовање важећих позитивноправних прописа, а посебно Одлуке о систему координације процеса европских интеграција у БиХ.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана oбјављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-732/23                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. јун 2023. године                                                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                           

                                                                                                                   Др Ненад Стевандић