Закључци у вези стања о испоруци кисеоника Јавним здравственим установама у Републици Српској

Верзија за штампањеPDF верзија
21.10.2021

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и чл. 177. став 2. и 182. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој посебној сједници одржаној 20. октобра 2021. године, донијела је сљедеће

           

 

З А К Љ У Ч К Е

у вези стања о испоруци кисеоника Јавним здравственим

установама у Републици Српској

 

а) Информација о проблемима испоруке кисеоника одговарајуће квалитете и концентрације прописане за лијек Јавним здравственим установама у Републици Српској за вријеме ванредне ситуације изазване вирусом корона SARS-CoV-2;

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске, полазећи од чињенице да су заштита становништва од заразних болести и здравствена дјелатност од општег интереса за Републику Српску, а узимајући у обзир захтјеве јавних здравствених установа за обезбјеђивање кисеоника за лијечење пацијената, закључује  да је и поред свих напора који се улажу за превазилажење административних проблема у снабдијевању кисеоником здравствених установа у Републици Српској, евидентно да је снабдјевање кисеоником за вријеме трајања ванредне ситуације изазване пандемијом вируса SARS-Co2 доведено у питање, а што угрожава живот и здравље грађана Републике Српске.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске закључује да институције у БиХ, а превасходно Министарство цивилних послова БиХ и Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ, треба у фокус рада да ставе живот и здравље пацијената и активно учествују у изналажењу рјешења и превазилажењу насталих проблема у вези са снабдијевањем кисеоником јавних здравствених установа у Републици Српској.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске закључује  да је на основу извршене анализе кисеоника, који се примјењује у здравственим установама, потврђено да се у Републици Српској користи кисеоник одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек у складу са стандардом и Европском фармакопејом, сходно чему се потврђује да су пацијенти у Републици Српској лијечени на исправан начин кисеоником од проглашења ванредне ситуације изазване пандемијом вируса SARS-Co2 и апелује на грађане и пацијенте да не подлијежу страху и паници.

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске имајући у виду да не постоји консензус на нивоу БиХ за рјешавање питања континуираног снабдијевања медицинским кисеоником здравствених установа, закључује да се  ово питање у Републици Српској треба  ријешити по узору на Републику Србију, на начин како је то прописано Закључком Владе Републике Србије, 05 број:53-5635/2020, од 10. јула. 2020. године.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске  закључује да је у циљу обезбјеђивања  континуитета снабдијевања кисеоником одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек здравствених установа у Републици Српској, и потребом за  рјешавања административних процедура у вези са производњом и прометом на велико лијекова, те узимајући у обзир извјештаје о испитивању кисеоника узоркованог из здравствених установа у Републици Српској издатих од стране акредитоване лабораторије, потребно привремено наставити снабдјевање кисеоником одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек, коју здравстене установе и добављачи већ примјењују.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да актом из своје надлежности пропише  мјере којим се обезбеђује снабдјевање здравствених установа кисеоником одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек, а чију исправност контролишу акредитоване лабораторије.

 

  1. Ови закључци ступају  на снагу даном доношења.

 

 

 

     Број: 02/1-021-824/21                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

     Датум: 20. октобар 2021. године                                            НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

Недељко Чубриловић