Закључци у вези Oдлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којој је Закључак о прихватању Званичног става Босне и Херцеговине у вези са наставком изградње моста Комарна – Пељешац од стране Републике Хрват

Верзија за штампањеPDF верзија
61/19
18.07.2019

На основу члана  70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске, чл. 182. и 187. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11 и 34/17), Народна скупштина Републике Српске, на Петој посебној сједници одржаној 18. јула 2019. године, донијела  је сљедеће

 

 

 Закључци

у вези Oдлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске, по којој је Закључак о прихватању Званичног става Босне и Херцеговине у вези са наставком изградње моста Комарна – Пељешац од стране Републике Хрватске, број: 01-50-1-2685-4/19, донесен без консензуса на 4. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 16. јула 2019. године, веома штетан по виталне интересе Републике Српске

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од свих представника Републике Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине да инсистирају на рјешавању свих отворених питања између Републике Српске и Босне и Херцеговине са једне стране и Републике Хрватске, са друге стране, а посебно на питањима:

 

  • Измјене Одлуке о доношењу Националног програма провођења Стратегије збрињавања радиоактивног отпада Владе Републике Хрватске на Трговскоj гори на самој граници са Републиком Српском и Босном и Херцеговином;
  • Коначног утврђивања међународне границе између Републике Српске и Босне и Херцеговине и Републике Хрватске на ријеци Уни на подручју општина Нови Град,  Костајница и Козарска Дубица,
  • Инсистирању да Влада Републике Хрватске у уговореном року испоштује обавезе везане за градњу моста на ријеци Сави код Градишке.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске тражи од српских представника на свим нивоима у институцијама Босне и Херцеговине да одбију парцијално рјешавање питања граница са Републиком Србијом и Републиком Хрватском.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске поздравља рјешавање свих граничних спорова Босне и Херцеговине са Републиком Србијом и Републиком Хрватском и захтјева ратификацију Споразума о граници са поменутим државама искључиво и истовремено у Парламентарној скупштини БиХ.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у  ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

 

 

Број: 02/1-021-741/19ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 18. јул  2019. године                                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                            Недељко Чубриловић