З А К Љ У Ч А К о усвајању Годишњег извјештаја о раду Омбудсмана за дјецу за 2022. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
56/23
27.06.2023

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 182. ст. 1. и 2. и члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), у вези са чланом 17. Закона о Омбудсману за дјецу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 103/08 и 70/12), Народна скупштина Републике Српске, на Трећој редовној сједници, одржаној 15. јуна 2023. године, донијела је

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Годишњег извјештаја о раду Омбудсмана за дјецу

за 2022. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Годишњи извјештај о раду Омбудсмана за дјецу за 2022. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-655/23                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 15. јун 2023. године                                    НАРОДНЕ  СКУПШТИНЕ

 

                                                                                 Др Ненад Стевандић