З а к љ у ч к е у вези Информације о документу Програм реформи Босне и Херцеговине, усвојеном на 45. ванредној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 19. новембра 2019. године – приједлог члана Предсједништва БиХ из Републикe Српске

Верзија за штампањеPDF верзија
109/19
24.12.2019

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Деветој посебној сједници, одржаној 24. децембра  2019. године, донијела је сљедеће  

 

 

З а к љ у ч к е

у вези Информације о документу Програм реформи Босне и Херцеговине, усвојеном на 45. ванредној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 19. новембра 2019. године – приједлог члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске

 

  1. Народна скупштина Републике Српске размотрила је и примила к знању Информацију о документу „Програм реформи БиХ“.
  2. Народна скупштина Републике Српске прихвата опредјељење из „ Програма реформи БиХ“  да тај програм не прејудицира одлуку о чланству,  то јест да се не може унапријед одлучивати о чланству у НАТО-у чиме се прекида досадашњи континуитет опредјељености БиХ за пуноправно чланство.
  3. Народна скупштина Републике Српске сматра да документ „Програм реформи БиХ“ ни по чему није ранији текст  „Годишњи национални програм  “ такозвани АНП,  јер се тако не зове и не може послужити као основ за активирање било каквих процеса осим сарадње и партнерства са НАТО-ом. Одбацује се било какво друго тумачење и третирање овог документа. Народна скупштина сматра да је „Програм реформи БиХ“ у оквирима Резолуције о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности Републике Српске.  
  4. „Програм реформи БиХ“ опредјељује сарадњу са НАТО-ом у домену реформи и као  документ не одређује чланство БиХ у том савезу. Одлука о евентуалном  чланству  може се донијети у складу са уставним системом БиХ, у коме Република Српска има механизме да проведе своје ставове путем Предсједништва БиХ и Парламентарне скупштине, односно  коначном одлуком Народне скупштине Републике Српске.  Народна скупштина сматра да у сваком евентуалном одлучивању у Предсједништву БиХ и Парламентарној скупштини, представници Срба из Републике Српске морају да уваже ставове ове Народне скупштине, и референдум народа у Републици Српској, те да у процесу одлучивања без оклијевања употребе механизме  заштите права и интереса Републике Српске.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске потврђујући своју Резолуцију о заштити уставног поретка и проглашењу војне неутралности  од 18. октобра 2017. године, подсјећа на обавезу свих органа и институција Републике Српске као и свих представника из Републике Српске у заједничким институцијама Босне и Херцеговине и  међународним организацијама и форумима, на провођење те  Резолуције.
  2. Народна скупштина Републике Српске поново исказује опредјељење да се о евентуалном чланству у војним савезима грађани Републике Српске изјасне на референдуму, што предвиђа и Резолуција Парламентарне скупштине БиХ (Службени гласник БиХ 25/08) у којој се каже да „евентуални позив за чланство у НАТО-у захтијева свесрдну подршку грађана“.
  3. Народна скупштина Републике Српске подржава сарадњу са земљама региона у економским областима и од значаја за европске интеграције,  као и са организацијама и савезима у борби против тероризма и других видова међународног криминала.
  4. Народна скупштина Републике Српске сугерише органима и инситуцијама БиХ да остваре сарадњу са другим војним савезима на истим принципима на којима је остварена сарадња са НАТО савезом.
  5. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-1357 /19                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 24. децембар 2019. године                        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                               

       Недељко Чубриловић