З А К Љ У Ч Ц И везани за Информацију у вези антидејтонског дјеловања Уставног суда БиХ

Верзија за штампањеPDF верзија
61/20
26.06.2020

На основу  члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске,  чланова 182., 187. став 1. и 2. и 254. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 31/11 и 34/17),  Народна скупштина Републике Српске на Десетој посебној сједници, одржаној 17. фебруара 2020. године, донијела је сљедеће

 

 

ЗАКЉУЧКЕ

везане за Информацију у вези антидејтонског дјеловања

Уставног суда БиХ

 

 

I

Народна скупштина Републике Српске потврђује приврженост Републике Српске Општем оквирном споразуму за мир у БиХ, а посебно изворном тексту Устава БиХ као Анекса IV.

 

II

Народна скупштина Републике Српске обавезује представнике Републике Српске у инстутицијама БиХ да предложе у Парламентарној скупштини БиХ усвајање Закона о престанку мандата страних судија и избору домаћих судија у Уставном суду БиХ.

 

III

Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да настави раније започете преговоре са Владом Федерације БиХ са циљем дефинисања граничне линије између Републике Српске и Федерације БиХ, а у складу са Анексом II Општег оквирног споразума за мир у БиХ.

 

IV

Народна скупштина Републике Српске обавезује представнике Републике Српске у институцијама БиХ да обуставе доношење било каквих одлука у органима БиХ до усвајања Закона о престанку мандата страних судија и избору домаћих судија у Уставном суду БиХ и његовог ступања на снагу и до поништења спорне одлуке Уставног суда БиХ везано за пољопривредно земљиште Републике Српске.

 

V

Народна скупштина Републике Српске наглашава да је Република Српска страна потписница свих анекса Општег оквирног споразума за мир у БиХ, самим тим и Анекса IV који је Устав БиХ.

 

VI

Народна скупштина Републике Српске потврђује да су Високи представници и Уставни суд БиХ кршили Дејтонски споразум и Устав БиХ  и  на  тај  начин  измијенили  политички систем супротно  Општем оквирном споразуму за мир у БиХ, а који је уговор међународноправног карактера.

 

VII

Народна скупштина Републике Српске обавезује све институције Републике Српске да не прихватају и не проводе било какве будуће антидејтонске и недемократске одлуке Високог представника и Уставног суда БиХ.

 

VIII

Народна скупштина Републике Српске тражи да представници Републике Српске у заједничким органима БиХ обавијесте Народну скупштину о провођењу ових закључака у року од 60 дана.

 

IX

Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

 

 

Број: 02/1-021-144/20                                                                                         ПОТПРЕДСЈЕДНИK

Датум: 17. фебруар 2020. године                                                                       НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                    Жељка Стојичић