Зaкључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину

Верзија за штампањеPDF верзија
68/22
20.07.2022

На основу члана 239. став 1. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) Народна скупштина Републике Српске, на Двадесет другој редовној сједници одржаној 6. јула 2022. године, донијела је

 

 

З А К Љ У Ч А К

о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину

 

 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину.

 

  1. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

 

 

Број: 02/1-021-734/22                                                                                                                     ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 6. јул 2022. године                                                                                                           НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

                                                                                                                                                               Денис Шулић