Одлука о утврђивању броја потпредсједника Народне скупштине Републике Српске број:01-916/11

Верзија за штампањеPDF верзија
61/11
09.06.2011

Одлука о утврђивању броја потпредсједника Народне скупштине Републике Српске број:01-916/11

На основу одредбе члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 186. став 5. у вези са одредбом члана 19. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11) Народна скупштина Републике Српске на Седмој сједници, одржаној 09. јуна 2011. године донијела је сљедећу

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ПОТПРЕДСЈЕДНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I

Народна скупштина Републике Српске за мандатни период сазива 2010.-2014. године ће бирати три потпредсједника Нарoдне скупштине.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласику Републике Српске''.

Број: 01-916/11

Датум: 09. јун 2011. године