Ставови и закључци након разматрања догађаја у Вишеграду проузрокованих акцијом МУП-а 18.априла 2004.године

Верзија за штампањеPDF верзија
41/04
21.04.2004

Ставови и закључци након разматрања догађаја у Вишеграду проузрокованих акцијом МУП-а 18.априла 2004.године

На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске и члана 161. и 166. став 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 50/01), разматрајући догађаје у Вишеграду проузроковане акцијом МУП-а 18. априла 2004. године, Народна скупштина Републике Српске је, на 14. посебој сједници, одржаној 21. априла 2004. године, заузела сљедеће

СТАВОВЕ И ЗАКЉУЧКЕ

 1. Народна скупштина Републике Српске прихвата Извјештај Одбора за праћење и контролу рада органа и институција из области одбране и унутрашњих послова о првим сазнањима у вези догађаја приликом извођења полицијске акције МУП-а Републике Српске у Вишеграду, 18. априла 2004. године. Народна скупштина Републике Српске дијели огорчење грађана Републике Српске свим оним што се десило у овом граду.
 2. Народна скупштина Републике Српске сматра да је смртно страдање Новице Лукића трагичан догађај, не само за породицу покојног, већ и за Републику Српску и упућује искрено саучешће породици трагично преминулог.
 3. Народна скупштина Републике Српске налаже Влади Републике Српске да надлежни орган унутрашње контроле МУП-а, у сарадњи са надлежним правосудним органом, проведе и оконча истрагу о узроцима, разлозима и одговорним лицима са полицијским овлаштењима због чега су наступиле смртне посљедице по лице које је било обухваћено овом полицијском акцијом, те да потпуни извјештај, по окончању истраге, достави Народној скупштини Републике Српске посредством Одбора за праћење и контролу рада органа и институција из области одбране и унутрашњих послова.
 4. Народна скупштина Републике Српске захтијева да Одбор за праћење и контролу рада органа и институција из области одбране и унутрашњих послова континуирано засједа како би саслушао представнике и свих других овлаштених органа и институција из Републике Српске и међународне полиције у вези са овим случајем.
 5. Одбор за праћење и контролу рада органа и институција из области одбране и унутрашњих послова по пријему и разматрању извјештаја о проведеној истрази, уколико то сматра потребним, затражиће додатна објашњења и увид у сазнања, из свих извора које сматра релевантним, у циљу потпуног расвјетљавања трагичног исхода полицијске акције у Вишеграду.
 6. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске, Независног одбора за избор директора полиције и других надлежних тијела МУП-а и ОБС-а да се по окончању цјелокупне истраге, за коју захтијевамо да се обави у најкраћем року, изјасне о степену објективне и сваке друге одговорности свих високопозиционираних функционера Владе, МУП-а и ОБС-а и о томе обавијесте Народну скупштину Републике Српске како би посланици, у вези с овим, заузели коначан став.
 7. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да пружи материјалну, правну и другу подршку супрузи, дјетету и родитељима невино настрадалог Новице Лукића.
 8. У истом, горе поменутом контексту, Народна скупштина Републике Српске захтијева да се њеном надлежном Одбору, а затим и посланицима Народне скупштине, доставе коначни резултати истраге за инцидент на Хајдучким водама, код Теслића, у којем су, такође, учествовали припадници МУП-а.
 9. Одбор за праћење и контролу рада органа и институција из области одбране и унутрашњих послова ће припремити коначан извјештај, и о случају Вишеград и о случају Теслић, са приједлогом мјера из надлежности Народне скупштине Републике Српске.
 10. Народна скупштина Републике Српске, у складу са својим до сада неколико пута понављаним опредјељењем, и овај пут наглашава обавезу свих носилаца власти у Републици Српској да активно сарађују на испуњавању међународних обавеза Републике Српске и БиХ, укључујући позив за добровољну предају, као и активности на проналажењу и привођењу лица осумњичених за ратне злочине од стране Тужилаштва међународног суда у Хагу.
 11. Народна скупштина Републике Српске тражи од Владе Републике Српске да МУП Републике Српске обезбиједи услове за организационо преструктуирање оперативних састава МУП-а, којим ће се повећати степен професионалности и примјенити посебне мјере заштите и опреза како би се смањили ризици угрожавања живота свих лица обухваћених полицијским оперативним активностима, а посебно активностима на лишавању слободе лица против којих је надлежно тужилаштво подигло оптужницу због сумње о почињеном кривичном дјелу ратног злочина.
 12. Народна скупштина Републике Српске и овом приликом наглашава да је у другим областима из своје надлежности полиција Републике Српске показала високи степен професионалности и за то добила снажну подршку домаћих власти и представника међународних полицијских снага.
 13. Влада Републике Српске је дужна да и даље чини све што је могуће како би у материјалном и сваком другом погледу помогла будући рад припадника МУП-а.
 14. Народна скупштина Републике Српске захтијева од свих носилаца власти, на свим нивоима, да њихове активности буду потпуно у интересу заштите основних људских и грађанских права и слобода, јер је за безбједност и сигурност својих грађана изнад свега и прије свега одговорна актуелна власт.
 15. Ови закључци и ставови ступају на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

Број службеног гласника: 41/04