Zaključak broj: 01-1264/09

Верзија за штампањеPDF верзија
86/09
10.09.2009

Zaključak broj: 01-1264/09

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 183., 188. stav 1. i 2. i 257. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/07), a nakon razmatranja Informacije o izvršenoj analizi primjene postojećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu i analizi realizacije sredstava koja se zakonom izdvajaju u Budžet Republike Srpske u vidu naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, Narodna skupština Republike Srpske na Trideset drugoj sjednici, održanoj 10. septembra 2009. godine, donijela je sljedeći

ZAKLjUČAK

  1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o izvršenoj analizi primjene postojećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu i analizi realizacije sredstava koja se zakonom izdvajaju u Budžet Republike Srpske u vidu naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.
  2. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-1264/09

Datum: 10. septembar 2009. godine

Broj službenog glasnika: 86/09