Одлуке

Нпр. 22.07.2024
Нпр. 22.07.2024
Називsort ascending Службени гласник Датум
ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „КЛЕКОВАЧА“ 110/15 23.12.2015
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ „ХАШАНИ“ ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ 110/15 23.12.2015
Одлуку о избору предсједника Владе Републике Српске 19/06 28.02.2006
Одлука у вези са Приједлогом Стратегије унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања 2015-2020. година 93/15 29.10.2015
Одлука о члана Одбора за привреду 52/15 24.06.2015
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ АРХЕОЛОШКОГ ПОДРУЧЈА КАСНОАНТИЧКИ-РАНОВИЗАНТИЈСКИ ГРАД И ТРИ РАНОХРИШЋАНСКЕ БАЗИЛИКЕ У БАКИНЦИМА, ГРАД ЛАКТАШИ, КУЛТУРНИМ ДОБРОМ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА 69/23 14.08.2023
Одлука о усвајању Стратегије управљања отпадом за период 2017-2026. године 67/17 06.07.2017
Одлука о усвајању Стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској 2017-2026. 44/17 27.04.2017
Одлука о усвајању Стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године 91/17 13.09.2017
Одлука о усвајању Стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2019 – 2023. године 88/19 10.10.2019

Pages