Одлуке

Нпр. 06.12.2023
Нпр. 06.12.2023
Називsort ascending Службени гласник Датум
Oдлука о усвајању Стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2035. године 60/18 21.06.2018
Oдлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима уређеним посебним материјалним прописима 53/20 23.05.2020
Oдлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о забрани изазивања панике и нереда за вријеме ванредног стања 53/20 23.05.2020
Oдлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о потврђивању Одлуке о пријевременом ступању на снагу Уредбе са законском снагом о допунама Закона о социјалној заштити 53/20 23.05.2020
Oдлука о верификацији мандата народном посланику у Народној скупштини Републике Српске 33/19 16.04.2019
Oдлука о избору Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске 38/17 05.04.2017
Oдлукa о критеријумима за оцјену степена развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској 62/16 14.07.2016
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske 117/18 18.12.2018
Odluka 78/19 18.09.2019
O д л у к а о избору Kомисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске 107/18 19.11.2018

Pages