Одлуке

Нпр. 20.10.2019
Нпр. 20.10.2019
Назив Службени гласник Датум
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Другог Ребаланса буџета Републике Српске за 2018. годину 121/18 23.12.2018
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2019. годину 122/18 23.12.2018
Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske 117/18 18.12.2018
Одлука о избору предсједника Владе Републике Српске 117/18 18.12.2018
Одлука о избору чланова Владе Репубике Српске 117/18 18.12.2018
Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору предсједника Владе Републике Српске 117/18 18.12.2018
Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање о избору делегата у Вијеће народа Републике Српске из реда Осталих 114/18 05.12.2018
Одлука о избору потпредсједника Народне скупштине Републике Српске 113/18 05.12.2018
Одлука о усвајању извјештаја Комисије за избор и именовање о избору делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 114/18 05.12.2018
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о републичкој управи 115/18 05.12.2018

Pages